Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Kwaliteitslabels
Kwaliteitslabels

Planetree
In 2014 zijn we begonnen met het implementatiebeleid inzake het kwaliteitslabel ‘Planetree’, hetgeen gericht is op mensgerichte zorg van start tot aan het einde van de behandeling. We zullen in staat zijn om excellente zorg te bieden en een hoge cliëntentevredenheid te realiseren. Door middel van het Planetree label kunnen we beter aansluiten bij de wensen van de cliënt. Meer informatie over het kwaliteitslabel Planetree vindt u op de website van Planetree: www.planetree.nl.

 

De 12 componenten van Planetree

Schermafbeelding_2015-04-28_om_15.32.27.png

 

HKZ
Tevens zijn wij in 2014 van start gegaan met de HKZ-certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Bij de HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van onze organisatie voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze certificering wordt mede vormgegeven door cliënten, middels de Cliëntenraad (de CR).