Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Over ons
Over ons

Wie zijn wij?
Stichting het Lindeke is een instelling in de geestelijke gezondheidszorg gericht op het behandelen van mensen met psychische en psychiatrische klachten in zowel de specialistische (SGGZ) als de basis (BGGZ) geestelijke gezondheidszorg. Met een multidisciplinair team zijn wij in staat om doeltreffende, doelmatige en kwalitatief goede zorg te leveren aan cliënten.  Zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt. Niet voor niets is ons motto “Zorg met Kwaliteit”.

Onze Missie
Wij willen de kwaliteit van het leven van onze cliënten verbeteren door vraaggerichte zorg aan te bieden van de best mogelijke kwaliteit en waarin we de cliënt centraal stellen. Het ondersteunen of het herstellen van het functioneren van de cliënt is daarbij ons belangrijkste uitgangspunt.
We behandelen mensen (in de leeftijdscategorie 18 t/m 75 jaar) met depressieve-, angst-, persoonlijkheids-, eet-, somatoforme-, pervasieve-, ADHD en bipolaire en overige problematiek. Voor deze problematiek hebben we zorgpaden (zorgprogramma’s) gecreëerd die we af kunnen stemmen op de leefwereld van de cliënt.

Onze Visie
Wij bieden zorg op maat in de vorm van kortdurende of langdurige behandelingen op ambulante wijze in de basis en specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dit kan zowel individueel, als in groepsverband. Wij vinden het van groot belang om aan te sluiten bij de wensen van de cliënt.
 
Onze Ambitie

In 2014 zijn we begonnen met het implementatiebeleid inzake het kwaliteitslabel ‘Planetree’, hetgeen gericht is op mensgerichte zorg van start tot aan het einde van de behandeling. We zullen in staat zijn om excellente zorg te bieden en een hoge cliënttevredenheid te realiseren. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen van de cliënt. Meer informatie over het kwaliteitslabel Planetree vindt u op de website van Planetree: www.planetree.nl.

Tevens zijn wij in 2014 van start gegaan met de HKZ-certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Bij de HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van onze organisatie voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze certificering wordt mede vormgegeven door patiënten, middels de Cliëntenraad.

Aanwezige Specialisten
 -  Psychiaters
 -  Psychotherapeuten
 -  Klinisch Psycholoog
 -  GZ-Pscychologen
 -  Basis Psycholoog
 -  Verpleegkundig Specialist
 -  GGZ-Agoog
 -  Psychomotore Therapeut
 -  B-Verpleegkundige