Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Verwijzen
Verwijzen

Verwijzen en Aanmelden

U als verwijzer kunt uw cliënt bij onze instelling op verschillende manieren aanmelden:

 • U kunt uw cliënt aanmelden bij ons secretariaat.
 • Wanneer gewenst, een telefonisch consult aanvragen met één van onze psychiaters.
 • De verwijsbrief per e-mail, zorgmail of per post aan ons op te sturen.

 

Nadat u één van deze stappen heeft doorlopen zullen wij contact opnemen met uw patiënt. In alle gevallen ontvangen wij graag van tevoren een verwijsbrief. 

Na het intakegesprek wat de patiënt heeft met één van onze behandelaars, ontvangt u van ons de zogeheten intakebrief, waarin het behandelplan is vermeld (de intakebrief kan via zorgmail aan u worden gestuurd). Wij houden u tussentijds en aan het eind van de behandeling op de hoogte van de voortgang van uw patiënt (mits de patiënt hier bezwaar tegen heeft).

De criteria waar een verwijsbrief aan moet voldoen:

 • De reden van de verwijzing
 • Vermoeden van DSM-V stoornis of  DSM-V classificatie
 • Of de verwijzing gericht is aan de BGGZ of SGGZ.
 • Ernst van de klachten
 • Het risico van de klachten
 • Complexiteit van de klachten
 • Beloop van de klachten
 • Eerdere hulpverleningsvormen
 • Relevante ziektegeschiendenis
 • De brief dient voorzien te zijn van een datum en handtekening