Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Bereikbaarheidsdienst
Bereikbaarheidsdienst

Crisis en spoedhulp

Wanneer uw cliënt in een crisissituatie verkeert is het van belang uw cliënt zo snel mogelijk bij ons aan te melden. Wij zorgen ervoor dat uw cliënt binnen enkele dagen gezien wordt door één van onze hulpverleners.

Voor patiënten die bij Het Lindeke onder behandeling zijn, bestaat er de mogelijkheid buiten de kantoortijden contact met ons op te nemen, indien er sprake is van een noodsituatie. Patiënten kunnen gebruik maken van deze dienst wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ernstige bijwerkingen van de medicatie, ernstige verslechtering van de (geestelijke) gezondheid, of terwijl in geval van een crisissituatie.

Deze dienst is niet bedoeld voor mensen die niet bij ons bekend zijn als patiënt. Als er sprake is van een crisissituatie en uw cliënt is niet bij Het Lindeke bekend, kunt u het beste contact opnemen met de crisisdienst van GGZWNB.

Buiten kantooruren kunt u bellen naar het reguliere telefoonnummer (0164-682053) van Het Lindeke, wanneer u het antwoordapparaat beluistert, vindt u het noodnummer wat u kunt raadplegen buiten kantoortijden.