Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Wachttijden
Wachttijden

Oorzaken van wachttijd:

  • Een belangrijke beperking bij de praktijkvoering zijn de budgetten van de zorgverzekeraars. Meestal zijn deze in november van een lopend jaar óp’. We kunnen/mogen u dan niet meer helpen (in dat jaar). U kunt in overleg met uw zorgverzekeraar bezien wat een oplossing zou kunnen zijn. Voor de groep van Zilveren Kruis/Achmea en Menzis geldt dit niet, omdat we daar geen contract mee hebben. U kunt in zorg komen.
  • Behandelaren hebben niet altijd plaats voor nieuwe cliënten. Dit komt door lopende behandelingen, vakantie, zwangerschapsverlof,  ziekte of andere afwezigheid bijvoorbeeld i.v.m. nascholing, opleiding e.d.
  • Opgelegde beperkingen door zorgverzekeraars voor behandelaren. Zo mag de basis-psycholoog geen behandeling doen in de basis-generalistische ggz. Er zijn meer van deze voorbeelden.

Pre-intake:
Wanneer u zich heeft aangemeld,  zult u gebeld worden door onze verpleegkundige om u te informeren over de eventuele wachtlijst en de vergoeding van de behandeling vanuit uw zorgverzekering. Ook zal zij met u de klachten en de verwijsbrief doornemen zodat er een duidelijk klachtenbeeld ontstaat en wij goed kunnen inschatten bij welke behandelaar we u zullen gaan inplannen.

Spoed?
Indien er sprake is van spoed, zullen we bezien wat we voor u kunnen doen. Soms is het mogelijk de spoedverwijzing snel te kunnen invullen, maar het kan ook voorkomen dat dat niet het geval is, we zullen u dan verwijzen naar een andere instelling. De tussenkomst van de huisarts vinden we dan wel van belang. Een passende oplossing wordt gezocht.

Wie kan niet in onze praktijk behandeld worden?

Door zorgverzekeraars zijn we uitgesloten voor de cliënten met de volgende problematiek:

  • Dementiële beelden
  • Psychotische stoornissen
  • Primaire verslavingszorg

Bijzondere uitsluitingen naast bovengenoemde:

  • VGZ: eetstoornissen zonder andere stoornis
  • CZ: persoonlijkheidsstoornissen met DBC boven 3000 min
  • Relatieproblematiek zonder verdere stoornis
  • Aanpassingsstoornissen