Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid is in de praktijk een belangrijk gegeven. Daar waar mogelijk trachten we het primaire zorgproces en de procedures er om heen te verbeteren. Dit doen we in nauw overleg met de Cliëntenraad. 

Planetree

In 2014 is de praktijk begonnen aan het kwaliteitslabel traject van Planetree. Daarbij gaat het om 3 belangrijke pijlers: de beste zorg leveren, een helende omgeving en een gezonde organisatie. Middels focusgroepen is een inventarisatie gedaan en hieruit zijn diverse criteria naar voren gekomen waaraan de periode daarna werd gewerkt. De criteria zijn besproken met de Cliëntenraad. Daarnaast hebben we veel informatie van cliënten verkregen middels onze vragenlijsten, die naast de CQi index van Telepsy worden afgenomen bij de cliënten na een jaar zorg en aan het einde van een zorgtraject. Verbeterpunten zijn geformuleerd.
Begin 2016 was het traject afgerond en konden we overgaan tot het verkrijgen van het labeltraject.
De HKZ criteria zijn in het traject meegenomen. Aangezien het proces nog loopt kunnen we op dit moment nog geen certificaat laten zien.

Structuur
Middels onderstaande vormen komen we tot verbeteringen:

  1. De informatie die via de ROM metingen wordt verkregen: CQi index van Telepsy.
  2. Onze eigen enquête die we afnemen aan het eind van een traject en binnenkort ook afnemen halverwege het lopende jaar (tussentijds).
  3. Kwaliteitsvergaderingen van het team, een denktank.
  4. Vergaderingen met cliëntenraad.
  5. Algemene vergaderingen van het team.

Vragen
Wanneer u vragen heeft over het kwaliteitsbeleid kunt u terecht bij het bestuur van de Stichting of bij de Cliëntenraad. Op de website vindt u de adressen.

Het Kwaliteitsstatuut
Download hieronder het kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut