Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Klachtenprocedure
Klachtenprocedure

Wilt u een klacht indienen?
Een klacht is een uiting van ongenoegen en die kan overal over gaan. Een klacht kan om meer gaan dan fouten. Ook in het contact met uw behandelaar of in de organisatie van de zorg kan wel eens iets misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn. Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw behandelaar te melden. Alleen dan kan hij of zij er eventueel wat aan doen. Door uw klacht te melden maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Bovendien krijgt uw behandelaar de kans de zorg te verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf. Andere cliënten profiteren daar ook van.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen. Stichting Het Lindeke heeft een klachtenregelement. Al onze behandelaren zijn aangesloten bij een overkoepelende belangenvereniging, ook hier kunt u uw klacht indienen.

Allereerst kunt u uw klacht bespreken met uw behandelaar zelf. Een klacht bespreken is vaak moeilijk. 
Wij hebben enkele tips voor u op een rijtje gezet.
 - Maak uw klacht zo snel mogelijk kenbaar. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt. Alleen wanneer u erg geëmotioneerd bent, kunt u de zaak beter een paar dagen laten rusten.
 - Maak een aparte afspraak als uw kwestie niet snel kan worden afgedaan. Geef bij het maken van de afspraak duidelijk aan dat het niet om een reguliere afspraak gaat maar om het bespreken van uw klacht. Dan kun uw behandelaar zich ook op het gesprek voorbereiden.
 - Schrijf van te voren voor u zelf kort op waar over uw wilt praten en bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken. 
 - Probeer het gesprek zakelijk te houden.
 - Als u er behoefte aan heeft, kunt u iemand mee nemen ter ondersteuning. Maak dit van te voren kenbaar aan uw behandelaar zodat deze zich niet overvallen voelt. 
 - Wees bereid om samen tot een oplossing te komen. Wanneer u uw behandelaar eigenlijk al heeft veroordeeld en u daardoor niet meer luistert, kan het gesprek vaak geen oplossing brengen. Een werkelijk gesprek aan gaan betekent dat u opstaat voor zijn/haar uitleg. Geef u behandelaar de kans de zaken te herstellen.

Bent u na het gesprek met uw behandelaar niet tevreden met de gebode oplossing of komt u er samen met uw behandelaar niet uit? Dan kunt u de volgende stappen overwegen.

 - U kunt uw klacht neerleggen bij de Cliëntenraad.
 - U kunt een brief schrijven aan ons bestuur.
 - U kunt naar een klachtencommissie.

Stichting Het Lindeke is aangesloten bij de onafhankelijke en formele klachtencommissie van het GGZ WNB, bereikbaar via hun secretariaat.
Klachtencommissie Cliënten GGZ WNB
Postbus 371
4600 AJ Bergen op Zoom
T: 0164 - 289100

Mochten bovenstaande opties u niet tevreden stellen, dan komt u buiten de instelling terecht. Dit is afhankelijk van uw klacht bij een belangenorganisatie van cliënten, een bureau voor rechtshulp, de Regionale Inspectie, het Medisch Tuchtcollege, Klachtenbureaus Gezondheidszorg of de Officier van Justitie. Een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg kan u adviseren of het voor u zinvol is om uw klacht aan een bepaalde instantie voor te leggen.

U kunt om vele redenen besluiten om geen werk van uw klacht te maken. Of u iets met u klacht wilt doen, is geheel aan u. Laat u zich daar wel over informeren en adviseren. 
U kunt overwegen om de klacht alleen te melden bij bijvoorbeeld een klachtenbureau. Mogelijk kunnen zij uw ervaringen gebruiken bij het verbeteren van de zorg.

Internetadressen:
www.clientenbond.nl
www.hulpgids.nl
www.psynip.nl
www.ggznederland.nl
www.health.nl/geestelijkegezondheidszorg
www.stichtingpandora.nl

Adressen en telefoonnummers:
 - Signaal, Klachtenbureau Geestelijke gezondheidszorg Amsterdam, tel. nr. 020 - 5777999
 - Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen Utrecht, tel. nr. 030 - 2718353
 - Landelijk informatie- en adviesnummer 0900 - 4448888, bereikbaar op werkdagen van 10:00 uur tot 16:00 uur
 - Pandora Amsterdam, Belangenvereniging voor mensen met psychische/psychiatrische problemen, tel. nr. 020 - 6851171
 - Bureaus voor rechtshulp, landelijke telefoonnummer 070 - 3560620
 - Patiëntenvertrouwenspersonen, landelijke telefoonnummer 0900 - 4448888
 - Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk
 - SOS telefonische hulpdienst, tel. nr. 0900 - 0767

Reglement GGZWNB en Geschillencommissie:
Hieronder vind u het reglement van GGZWNB en de brochure van de geschillencommissie.

Reglement GGZWNBBrochure GeschillenReglement Geschillen