Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Bereikbaarheidsdienst
Bereikbaarheidsdienst

Bereikbaarheidsdienst

Praktijk Het Lindeke biedt 7 dagen per week, 24 uur per dag een bereikbaarheidsdienst voor cliënten die onder behandeling zijn bij onze praktijk. Deze regeling is niet bedoeld voor cliënten die nieuw zijn (niet onder behandeling zijn), op de wachtlijst staan of buiten kantoortijden worden aangemeld. 
De crisisdienst van de lokale GGZ-instelling (GGZWNB) is degene die voor deze doelgroep bereikbaar is. 

Buiten kantoortijden kunt u het reguliere nummer van de praktijk bellen (0164 - 682053), u hoort dan het antwoordapparaat. Hierop hoort u het telefoonnummer van de dienstdoende psychiater. 
In eerste instantie wordt, indien mogelijk, de vraag telefonisch beantwoord. Mocht dit niet voldoende zijn kan een huisbezoek volgen of een afspraak worden gemaakt op de praktijk. 
Van het crisiscontact zal een verslag geschreven worden in uw dossier (EPD), zodat uw eigen behandelaar dit kan nalezen. Ook zal er in de regel overleg gevoerd worden met de behandelaar.

Familie en/of partner kunnen uiteraard ook gebruik maken van het nummer als er zich een spoed situatie voordoet met hun geliefde.

Wanneer het niet lukt om van de dienst gebruik te maken, dan wel de oplossing niet bevredigend is, wordt de cliënt, dan wel diens naasten verzocht dit te melden bij het secretariaat. In overleg met het bestuur wordt de kwaliteit van deze service verbeterd conform de PDCA - cyclus (middels klanttevredenheidsonderzoek en exitgesprekken).

Binnen de reguliere kantoortijden kan het incidenteel voorkomen dat het secretariaat niet bereikbaar is, bijvoorbeeld in de lunchpauze. Als er geen sprake is van spoed kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat, u zult dan zo snel mogelijk terug gebeld worden. 
Als er wel sprake is van spoed kunt u gebruik maken van de bovengenoemde service. 

De dienst in niet bedoeld voor het maken van een afspraak (of het afzeggen/verzetten daarvan) of voor het aanvragen van recepten, het gaat hier uiterst om noodgevallen.