Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Zorgaanbod
Zorgaanbod

Behandelingen

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychofarmacotherapie
 • Groepstherapie
 • EMDR bij posttraumatische stress stoornis
 • Exposure In Vivo
 • Problem Solving Therapie
 • Inter Persoonlijke Therapie
 • Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie
 • Motiverende Gespreksvoering
 • Cure - exposure behandeling bij secundair alcoholmisbruik en alcoholafhankelijk (secundair alcoholmisbruik, en -afhankelijkheid als gevolg van bijvoorbeeld angstproblematiek)
 • Psychologische paniekmanagement (Tijgertechniek)
 • Cognitieve Herstructurering
 • Mindfulness bij recidiverende depressie
 • E-health 

 

Er is geen behandeling mogelijk bij ons voor mensen met de volgende problematiek:

 • Psychotische stoornissen (bijv. schizofrenie)
 • Primair alcohol- en drugsmisbruik
 • Dementie

 

 Aanwezige specialisaties

 • Psychiaters
 • Psychotherapeuten
 • GZ - psychologen
 • Psychologen
 • Verpleegkundig Specialisten
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Maatschappelijk Werkers
 • Sociaal Pedagogische Hulpverleners
 • Psychomotorisch therapeuten / vaktherapeuten
 • B - verpleegkundigen

 

Zorgpaden

Door ons multidisciplinaire team zijn wij in staat u een passende behandeling op maat te bieden. Wij hebben voor de bovengenoemde problematiek een zorgpad ontwikkeld zodat wij u op de juiste manier, en conform de officiële richtlijnen, hulp kunnen bieden. Zorgpaden zijn de paden die u in onze instelling bewandeld om zo de juiste behandeling te kunnen krijgen.