Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Aanmelden
Aanmelden

Aanmelden bij Stichting Het Lindeke

Wanneer u zich wilt aanmelden bij Stichting Het Lindeke heeft u daarvoor een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Als u geen verwijsbrief heeft zal de behandeling niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

De verwijsbrief moet aan een aantal eisen voldoen:

 -  De reden van verwijzing
 -  De datum van verwijzing
 -  Verwijzing naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ
 -  (Het vermoeden van) welke DSM-IV stoornis
 -  De ernst, het risico en de complexiteit van uw klachten
 -  Het beloop van de klachten
 -  Eventuele eerdere hulpverleningsvormen
 -  Relevante ziektegeschiedenis
 -  De brief dient ondertekend te zijn door de huisarts met daarbij de persoonlijke AGB code vermeld

Als u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief kunt u zich bij ons aanmelden, dit kan telefonisch maar u mag de verwijsbrief ook direct naar ons toesturen. Dit kan zowel per e-mail als per post. 
Soms stuurt de huisarts de verwijsbrief zelf naar ons door bijvoorbeeld via de fax.

Ons e-mail adres: info@hetlindeke.nl
Ons postadres: Wouwseweg 1, 4661 VM Halsteren

Informatie over de vergoeding van uw behandeling vindt u hier.