Het Lindeke is Fortagroep geworden, u wordt nu doorgeschakeld!

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

Het Lindeke (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Het Lindeke, verleent u hierbij toegang tot http://www.hetlindeke.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het Lindeke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Het Lindeke spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Lindeke.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Het Lindeke nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Lindeke.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. 

 

Overig

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Het Lindeke, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Het Lindeke is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.